Al·legacions a la MPGOU 67 -Ajust de límits i Sistemes del Pla Especial (del BCIN) Devesa

El 25 de gener de 2017 es va publicar al butlletí oficial de 2.017 (núm. 17) l’Acord del Ple de l’Ajuntament de Girona de data 16 de gener de 2.017, en què es resol, entre altres, aprovar inicialment la Modificació puntual número 67 del Pla General d’Ordenació Urbana de Girona per a l’ajust dels límits i sistemes del pla especial Devesa.

Continua llegint

La Devesa: Poemes (I)

Girona a la tardor

Sota del pont camina l’aigua trista
és l’aigua de la pluja de Tots Sants;
el cel és malva i rosa i ametista,
hi ha un or de fulles pels camins forans.

La Seu dreça la pàl·lida harmonia
de pedra grisa vers el cel llunyà,
i l’àngel guaita la caputxa pia
de Sant Feliu una miqueta enllà.

Sota les Voltes, la ciutat encesa,
és estrident de riures i fanals,
i cenyida de fosca, la Devesa
dreça milers de branques immortals.

Fa una boira que sembla un vel de fada,
sonen el clarinet i el tamborí…
I el cor, com una nit molt estrellada
espera l’hora d’estimar i llanguir.

Josep Maria Segarra (1894-1961)

SERVEI DE DIRECCIÓ TÈCNICA DEL PARC MUNICIPAL DE LA DEVESA DE LA CIUTAT DE GIRONA

El 2 de maig de 2016 es van publicar el plec de prescripcions tècniques que regirà la contractació dels serveis de direcció tècnica del parc de la Devesa de Girona.

La contractació del servei de Direcció Tècnica del Parc Municipal de la Devesa de la ciutat de Girona tenia un import de licitació de 17.737,50€ (disset mil set-cents trenta-set euros amb cinquanta cèntims) IVA exclòs.

Continua llegint