INFORME SOBRE OCI NOCTURN I CONVIVÈNCIA CIUTADANA

El Síndic de Catalunya, presidit per Rafael Ribó, ha publicat aquest Informe sobre oci nocturn i convivència ciutadana.

A destacar:

La contaminació acústica no solament impedeix el descans als que habiten als habitatges propers als focus productors de sorolls, sinó que perjudica la salut de tots els que es veuen sotmesos a la incidència d’un nombre excessiu de decibels.

Continua llegint

PLEC DE CONDICIONS REGULADOR DE LES ADJUDICACIONS DELS ESPAIS DE LES FIRES DE SANT NARCÍS 2016, AL PARC MUNICIPAL DE LA DEVESA.

L’Ajuntament ha publicat el plec de condicions regulador de les adjudicacions dels espais de les fires de Girona. 

Les fires podran estar instal·lades del 15 d’octubre al 9 de novembre i podran tenir música com a màxim a 100 dB(A) als indrets d’accés públic. Els equips musicals hauran de deixar d’emetre música a les 3 am o la 1 am depenent del dia.  Continua llegint

Ordenança de prevenció de la contaminació lluminosa de la il·luminació exterior de Girona

Podeu descarregar-vos l’ordenança aquí.

La Devesa pertany al que s’anomena parcs i jardins. Les zones ajardinades tenen uns requeriments diferents dels altres tipus de vies. Encara que també són vies eminentment de vianants, els requeriments lumínics variaran per atenir-se al diferent entorn paisatgístic. En aquestes zones podrà utilitzar-se opcionalment llum de color blanc amb l’autorització expressa dels Serveis Tècnics Municipals.

Continua llegint