Instàncies

En aquesta secció podeu descarregar-vos algunes de les instàncies relacionades amb la Devesa que ja hem presentat a l’Ajuntament i que vosaltres també podeu presentar per contribuir al control del compliment de les Lleis, Ordenances i Reglaments ja aprovats.

Per presentar-les només cal que ompliu les dades als espais marcats i les presenteu a un punt d’informació ciutadana (a la Plaça del Vi, a l’edifici de la Generalitat -antic hospital Sta. Caterina, Centres Cívics de Girona, …), on l’enviaran i hi posaran un número de registre.

Per tota la informació que es demana per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’Ajuntament té 30 dies per estimar o desestimar la demanda d’informació. En cas de silenci administratiu, s’entén que la petició ha estat estimada, amb lo qual és recomenable tornar a fer una instància reclamant la informació.

  • Instància demanat informació respecte l’ocupació del Camp de Mart per part de Fundació Privada Fira de Girona

201610_camp-de-mart_carpes

201609_xnatura2000_fires