Pressupost 2017 – La Devesa

Per aquest 2017 l’Ajuntament ha aprovat només 20.000 EUR en inversions a la Devesa. Xoca que només es facin 20.000 EUR en inversions tenint en compte que per adequar els terrenys de la Devesa per les fires destinen 25.000 EUR i aquestes adequacions comporten una agressió al parc i un desgast del mobiliari.

Podeu descarregar el resum d’inversions aprovades pel 2017 aquí.

 

Despeses ‘versus’ ingressos

OPINIÓ – EL PUNT AVUI – JOSÉ LUIS LUCERO PIÑOL

El 26 de novembre passat la premsa va publicar el cost de les 26 accions que l’Ajuntament ha fet a la Devesa: 430.093 euros. Faig números i no surten els comptes. Manteniment 187.829 i 243.093 inversions. Aquest és el meu comentari. Inversions. Al vial perimetral 164.299,88 euros. Molt bé per l’anul·lació de 150 places d’aparcament, però calia fer el vial tan lluny del centre. A la Copa (és Devesa?), 17.682,52 euros, per canviar les columnes dels focus. A la passera de Fontajau (és Devesa?), 13.288,09 euros per canviar els llums. Una barrera nova per impedir el pas de vehicles: 10.789,82 euros i bancs nous: 16.083 euros (on, quants, model…). Falten per indicar unes 20 accions més.

Continua llegint

Una altra lectura de la inversió realitzada a la Devesa

L’Ajuntament va publicar ahir en una roda de premsa que durant el 2016 s’han fet 26 actuacions a la Devesa per un import de 430922,36 EUR (243093,25 EUR d’inversió i 187829,11 EUR de manteniment).

Tenint en compte que, pel capbaix, les atraccions firaires paguen uns 600.000 EUR en taxes i el mercat uns 200.000 EUR, queda patent que la Devesa genera més ingressos dels que reverteixen en el seu manteniment.

Continua llegint