SERVEI DE DIRECCIÓ TÈCNICA DEL PARC MUNICIPAL DE LA DEVESA DE LA CIUTAT DE GIRONA

El 2 de maig de 2016 es van publicar el plec de prescripcions tècniques que regirà la contractació dels serveis de direcció tècnica del parc de la Devesa de Girona.

La contractació del servei de Direcció Tècnica del Parc Municipal de la Devesa de la ciutat de Girona tenia un import de licitació de 17.737,50€ (disset mil set-cents trenta-set euros amb cinquanta cèntims) IVA exclòs.

Continua llegint

La Devesa recurrent

JOAQUIM NADAL I FARRERAS – Diari de Girona

Un cop més, un Pla especial tracta de posar ordre i generar usos socials al gran parc urbà que les generacions passades ens van deixar com a herència. La seva sola existència ja ens hauria d’omplir de satisfacció i d’orgull. Poques ciutats poden lluir un parc, una arbreda d’aquestes característiques. El problema, durant molts anys, va ser que l’existència de la Devesa era una mena d’excusa per tenir un arbrat urbà més aviat esquifit i raquític i, a més, residual. Girona no es distingia precisament per la seva vegetació urbana, i sempre ens havien despertat una sana enveja els arbres de les places i passeigs de les ciutats del nord de la Península, cantàbriques, amb un urbanisme que el pòsit del temps havia fet madurar amb saviesa.

Continua llegint