PLEC DE CONDICIONS REGULADOR DE LES ADJUDICACIONS DELS ESPAIS DE LES FIRES DE SANT NARCÍS 2016, AL PARC MUNICIPAL DE LA DEVESA.

L’Ajuntament ha publicat el plec de condicions regulador de les adjudicacions dels espais de les fires de Girona. 

Les fires podran estar instal·lades del 15 d’octubre al 9 de novembre i podran tenir música com a màxim a 100 dB(A) als indrets d’accés públic. Els equips musicals hauran de deixar d’emetre música a les 3 am o la 1 am depenent del dia.  Continua llegint